Integrowana ochrona roślin polega na zwalczaniu organizmów szkodliwych przy użyciu wszystkich dostępnych metod i technik, z preferencją czynników naturalnych, w celu utrzymania populacji agrofagów na możliwie najniższym poziomie. W biologicznym zwalczaniu szkodników wykorzystuje się przede wszystkim owady i roztocze (parazytoidy i drapieżce ), a także nicienie, grzyby, bakterie i wirusy

Ochrona biologiczna

Aktywne filtry

Adalia bipunctata 100szt

166,67 zł

Biedronka Adalia bipunctata jest drapieżcą mszyc. Można ją stosować w postaci larw na uprawach
warzyw, roślin ozdobnych i krzewów owocowych. Charakteryzuje ją duża żarłoczność, która dotyczy
także owadów dorosłych. Zalecana jest w kombinacji z innymi afidofagami do szybkiego niszczenia
ognisk mszyc.

Dacnusa-Mix 1000szt

180,56 zł

Miniarki mogą atakować uprawy bardzo wcześnie, dlatego ważnym
jest aby zwalczać je również wcześnie, zaraz po ich pojawieniu się
na roślinach. W tym celu stosuje się pasożytniczą błonkówkę
Dacnusa sibirica.

Tablice lepowe żółte 20x25 (100szt)

162,60 zł

Tablice lepowe żółte  wykonane są z mocnego tworzywa którego powierzchnia pokryta jest obustronnie niewysychającym i nietoksycznym klejem. Pozwalają na zauważenie obecności i monitorowanie liczebności populacji niektórych gatunków owadów. Występują w kolorze żółtym  z dodatkiem feromonu wabiącym szkodniki. Posiadają różne rozmiary. Aby ułatwić szacowanie ilości owadów tablica jednostronnie podzielona jest na kwadratowe pola.

* zdjęcia przykładowe.

Tablice lepowe żółte 20x25 (20szt)

32,52 zł

Tablice lepowe żółte  wykonane są z mocnego tworzywa którego powierzchnia pokryta jest obustronnie niewysychającym i nietoksycznym klejem. Pozwalają na zauważenie obecności i monitorowanie liczebności populacji niektórych gatunków owadów. Występują w kolorze żółtym  z dodatkiem feromonu wabiącym szkodniki. Posiadają różne rozmiary. Aby ułatwić szacowanie ilości owadów tablica jednostronnie podzielona jest na kwadratowe pola.

* zdjęcia przykładowe.

Tablice lepowe żółte 20x25(1szt)

1,63 zł

Tablice lepowe żółte  wykonane są z mocnego tworzywa którego powierzchnia pokryta jest obustronnie niewysychającym i nietoksycznym klejem. Pozwalają na zauważenie obecności i monitorowanie liczebności populacji niektórych gatunków owadów. Występują w kolorze żółtym  z dodatkiem feromonu wabiącym szkodniki. Posiadają różne rozmiary. Aby ułatwić szacowanie ilości owadów tablica jednostronnie podzielona jest na kwadratowe pola.

* zdjęcia przykładowe.

Powrót do góry