I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ogrodniczo-rolny.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


2. Sklep www.ogrodniczo-rolny.pl jest prowadzony przez firmę:

Maja Partner Ogrodniczy


PHU MAJA II Spółka z o.o.

ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań

ODZIAŁ W JÓZEFOWIE

Józefów 2a, 62-860 Opatówek

NIP: 7781456370 REGON: 300821845

KRS: 0000308191

3. Adres do korespondencji :

PHU MAJA II Spółka z o.o.

ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań

ODZIAŁ W JÓZEFOWIE

Józefów 2a, 62-860 Opatówek


4. Zakup w sklepie internetowym www.ogrodniczo-rolny.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ogrodniczo-rolny.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

7. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

8. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.Wyjątkiem są nasiona holenderskie warzyw zamówienia z tym towarem realizujemy od 3-5dni roboczych.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MAJA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ogrodniczo-rolny.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową jak i na miejscu w sklepach lokalnych. Zakupiony towar można odebrać w punkcie handlownym po wcześniejszym uzgodnieniu.

III. Zwroty i reklamacje

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta").

2. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do wysłania towaru wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz wypełnionym formularzem zwrotu - LINK DO FORMULARZA. Zwrotu należy dokonać na adres kontaktowy sklepu podany w niniejszym Regulaminie (I Warunki ogólne).

3. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony.

4. Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.

5. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru przez Sklep internetowy.

7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - firma Maja Partner Ogrodniczy PHU MAJA II Spółka z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.

6. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

V. Postanowienia końcowe

1. Właścicielowi sklepu internetowego www.nasiona-hurtownia.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu następuje nie wcześniej niż dzień zamieszczenia nowego Regulaminu na stronie sklepu internetowego. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień zawartych przed modyfikacją Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93).

Powrót do góry