Informacje ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ogrodniczo-rolny.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej RODO, jest: Maja Partner Ogrodniczy PHU MAJA II Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-774), ul. Wielka 11/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308191, posiadającą nr NIP 7781456370.

3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz informujemy, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klienta i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i według postanowień dokumentu Polityki prywatności oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym podmiotom tylko i wyłączenie w celach niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego i realizacji procesu zakupowego.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawy, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@partnerogrodniczy.pl

Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są zbierane korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego takich jak: Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Formularz logowania i rejestracji w Sklepie internetowym.

2. Administrator zbiera ogólne informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług w celu: zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, kontaktu z Klientami w celach niezbędnych do realizacji usługi, marketingu bezpośredniego produktów Sklepu internetowego.

4. Administrator przetwarza i przechowuje następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) nazwę firmy oraz numer NIP
d) adres dostawy towaru (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
e) adres rozliczeniowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) numer telefonu

5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania ogólnych danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

6. W celu realizacji umowy Sklep internetowy udostępnia zebrane dane Klienta do następujących podmiotów: firm kurierskich w celu realizacji dostawy towaru, biuro księgowe w celu świadczenia usług księgowych. W takich przypadkach ilość przekazywana jest minimalna niezbędna ilość danych.

7. Administrator ma ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów organom władzy publicznej bądź podmiotom, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Pliki cookies

1. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich funkcjonalności na stronie Sklepu internetowego stosujemy pliki Cookies. Oznacza to, że w przypadku korzystania z naszej witryny będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta.

2. Pliki Cookies to małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na stronach internetowych. Nie gromadzą one żadnych danych osobistych użytkowników i nie umożliwiają ich zidentyfikowania.

3. Używamy dwa rodzaje plików cookies:
- cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. - cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twoich preferencjach dotyczących wyglądu strony.

W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
- „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
- „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
- „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.

4. Używamy plików cookies min. do: utrzymania sesji użytkownika (wygasają po zakończeniu sesji), zapamiętania profilu Klienta, zapamietania zawartości koszyka, dopasowania treści oraz preferencji wyglądu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, tworzenia ogólnych i anonimowych statystyk odwiedzin, zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa. Niezbędne są do prawidłowego działania strony podczas robienia zakupów i logowania użytkownika.

5. Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia anonimowych statystyk oraz ustawień Użytkownika oraz wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: facebook.com, youtube.com.

6. Klient w każdej chwili za pomocą narzędzi przeglądarki internetowej, w której przegląda Sklep internetowy może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować zapisywanie plików Cookies. Ma również możliwość ręcznego usuniecia plików Cookies.

7. Zablokowanie możliwości zapisywania plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, czego Klient jest świadomy modyfikując te ustawienia.

8. Więcej informacji na temat Cookies i zmiany ustawień dostępe jest w menu Pomoc każdej przeglądarki internetowej.

Zmiana Polityki prywatności

1. W przyszłości może zajść konieczność uaktualnienia Polityki prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej lub zmiany w prawie.

2. Najnowsza wersja Polityki prywatności będzie zawsze dostępna w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu internetowego.

Powrót do góry